برای عضویت در باشگاه مشتریان کلمه شارپ ترمز را به سامانه پیامکی 10008590 ارسال کنید همچنین میتوانید فرم زیر را تکمیل کنید